گروه آموزش

گروه آموزش و اطلاع رسانی شرکت با توجه به ماهیت و بینش علمی ، محتوا آموزشی متناسب با نیاز جراحان و جامعه پزشکی همراه با آموزش تکنیک های نوین جراحی آرتروسکوپی ارائه می نماید. شرکت مهندسی پزشکی زمر افتخار دارد بنیانگذارو پشتیبان آرتروسکوپی تخصصی در ایران بوده و خدمات نوینی در شاخه های فوق تخصصی جراحی آرتروسکوپی شانه و آرتروسکوپی فوت و انکل به جامعه پزشکی ارائه می نماید.

فعالیت های آموزشی گروه آموزش و اطلاع رسانی به چهار بخش مجزا تقسیم میشود که شامل :

گروه آموزش با مجموعه آرشیو جامع و بروز از فیلم، بروشور، مقاله و انیمیشن ، جدیدترین و کاملترین اطلاعات آموزشی را در اختیار مخاطبین قرار میدهد.

کارگاه ها به چند گروه تقسیم میشوند:

 • کارگاه های دانشگاهی : برای رزیدنت ها و فلوشیپ ها در بیمارستانها برگزار میشوند.این کارگاه ها به صورت تئوری و عملی میباشند
 • کارگاه های استانی : در مرکز استان و با هماهنگی نماینده با حضور جراحان، فلوشیپ و رزیدنت ها برگزار میشود.این کارگاه ها به صورت عملی بوده و برای جراحان امتیاز بازآموزی دارد.
 • کارگاه جراحان : این کارگاه به صورت تخصصی و انفرادی در محل شرکت برگزار میشود.این کارگاه ها به صورت تئوری و عملی میباشند.
 • کارگاه کارشناسان : این کارگاه برای کارشناسان به منظور آشنایی با تکنیک ها، ست ها و معرفی محصول برگزار میشود.این کارگاه ها به صورت تئوری هستند.

برای عمل های تخصصی آرتروسکوپی ، کارشناسان آموزش جدیدترین تکنیک ها را در اطاق عمل به جراحان آموزش داده و درباره محصولات جدید اطلاع رسانی میکنند.

یکی از جذابترین بخش های مربوط به گروه آموزش و اطلاع رسانی، اعزام جراحان به دوره های آموزشی است که شامل دوره های زیر میشود:

 • دوره مشاهده داخل و خارج کشور
 • دوره جسد خارج از کشور
 • سمپوزیوم فن آوری آرترکس
ارسال محتوا آموزشی

گروه آموزش با مجموعه آرشیو جامع و بروز از فیلم، بروشور، مقاله و انیمیشن ، جدیدترین و کاملترین اطلاعات آموزشی را در اختیار مخاطبین قرار میدهد.

برگزاری کارگاه ها

کارگاه ها به چند گروه تقسیم میشوند:

 • کارگاه های دانشگاهی : برای رزیدنت ها و فلوشیپ ها در بیمارستانها برگزار میشوند.این کارگاه ها به صورت تئوری و عملی میباشند
 • کارگاه های استانی : در مرکز استان و با هماهنگی نماینده با حضور جراحان، فلوشیپ و رزیدنت ها برگزار میشود.این کارگاه ها به صورت عملی بوده و برای جراحان امتیاز بازآموزی دارد.
 • کارگاه جراحان : این کارگاه به صورت تخصصی و انفرادی در محل شرکت برگزار میشود.این کارگاه ها به صورت تئوری و عملی میباشند.
 • کارگاه کارشناسان : این کارگاه برای کارشناسان به منظور آشنایی با تکنیک ها، ست ها و معرفی محصول برگزار میشود.این کارگاه ها به صورت تئوری هستند.
حضور در عمل های جراحی

برای عمل های تخصصی آرتروسکوپی ، کارشناسان آموزش جدیدترین تکنیک ها را در اطاق عمل به جراحان آموزش داده و درباره محصولات جدید اطلاع رسانی میکنند.

اعزام جراحان به دوره های آموزشی

یکی از جذابترین بخش های مربوط به گروه آموزش و اطلاع رسانی، اعزام جراحان به دوره های آموزشی است که شامل دوره های زیر میشود:

 • دوره مشاهده داخل و خارج کشور
 • دوره جسد خارج از کشور
 • سمپوزیوم فن آوری آرترکس
فهرست