معرفی کارگاه آموزشی شرکت مهندسی پزشکی زمر

یکی از اولویت های شرکت زُمَر از ابتدای تاسیس تاکنون، کمک به ارتقای سطح علمی جامعه ارتوپدی سرزمین عزیزمان، ایران بوده است. تا به امید خدا، بهترین و جدیدترین امکانات علمی و درمانی به جامعهء ارتوپدی (بیمارستان ها، مراکز درمانی، دانشگاه ها، جراحان و بیماران) تقدیم گردد. شرکت زُمَر در این راستا و برای ارائه بهترین خدمات درمانی در حوزهء ارتوپدی، همواره به آموزش علمی (بصورت تئوری) و برگزاری کارگاه ها و ارائه کارشناس حرفه ای برای عمل های جراحی (بصورت عملی) بطور جدی پرداخته است. بر همین اساس در شرکت زُمَر، واحدی با نام “سرجیکال لب” را جهت ارائه خدمات آموزشی (تئوری و عملی) برای ارتقای سطح علمی جامعه ارتوپدی اختصاص داده شده است که موارد کاربری و استفاده ی آن، شامل: جلسات تمرینی بر روی تکنیک های ارتوپدی برای جراحان می باشد.

از علاقه مندان (جراحان ارتوپدی) به حضور در کارگاه آموزشی (سرجیکال لب) جهت تمرین بر روی تکنیک های ارتوپدی مربوط به زانو، شانه و پا درخواست میگردد که فُرم زیر را بطور کامل تکمیل نمایند و یا با شرکت زُمَر تماس بگیرند.

ثبت نام در کارگاه آموزشی

  • بطور مثال: zomar@gmail.com
  • جهت وارد نمودن شماره تماس، لطفا نشانگر را در ابتدای فیلد قرار داده و اعداد را وارد نمایید.
فهرست