از علاقه مندان (جراحان ارتوپدی) به حضور در کارگاه آموزشی (سرجیکال لب) جهت تمرین بر روی تکنیک های ارتوپدی مربوط به زانو، شانه و پا درخواست میگردد که فُرم زیر را بطور کامل تکمیل نمایند و یا با شرکت زُمَر تماس بگیرند.

ثبت نام در کارگاه آموزشی

  • بطور مثال: zomar@gmail.com
  • جهت وارد نمودن شماره تماس، لطفا نشانگر را در ابتدای فیلد قرار داده و اعداد را وارد نمایید.
فهرست